Persbericht

Zypper Icon Color
Zypper
1 februari 2022
Delen:

Statistische steekproef ingewikkeld? Met Zypper niet meer!

Als u bij de controle van geldstromen gebruik maakt van een steekproef is het selecteren van euro’s, door selectie van een geldsteekproef, de beste manier om een conclusie te trekken die in bedragen luidt. Maar, het steken van euro’s zonder een audit softwarepakket is best lastig.

Zypper is een gebruiksvriendelijke tool om geldsteekproeven te trekken. Op basis van door de gebruiker ingestelde parameters wordt een steekproef getrokken en wordt een overzicht van de gemaakte keuzes vastgelegd in een audit trail. Voor de fiscale controle op de btw-aangifte(n) zijn specifieke toepassingen helemaal uitgewerkt.

Om aan de Belastingdienst te kunnen laten zien dat u fiscaal in control bent wordt onder andere verwacht dat u een geldsteekproef trekt. En dat is best lastig.

Het schillenmodel is het fundament onder de CAB. Dit model betekent in de praktijk dat een organisatie:

  • Interne beheersingsmaatregelen heeft getroffen (bv. het vierogen principe) op de fiscale geldstromen
  • De uitkomsten heeft beoordeeld van een proceduretest op de werking van de interne controle op dit proces
  • Een steekproef heeft opgezet, geselecteerd, uitgevoerd en geëvalueerd om te laten zien dat de aangifte(n) geen materiële fouten bevat(ten)

CAB conform

Deze steekproef moet dan echter wel CAB-conform zijn om als bewijsmiddel door de Belastingdienst te worden geaccepteerd. De kerngedachte van dit model is dat de Belastingdienst zich bij een controle moet baseren op het werk dat door de organisatie al is gedaan. Als de werkwijze CAB-conform is dan hoeft de Belastingdienst dit werk niet over te doen.

Een dergelijke steekproef was tot op heden alleen mogelijk met hulp van dure en ingewikkelde audit software. Zypper is hierop het antwoord. Het is een uitermate gebruiksvriendelijke app waarmee een statistische CAB-conforme steekproef in een handomdraai kan worden opgezet en getrokken. De steekproef in het voorbeeld van de btw kan worden getrokken op de juiste verwerking van betaalde btw en op de eventueel ten onrechte niet (geheel) in rekening gebrachte btw. Als een organisatie de uitkomst van deze trekking op een goede wijze beoordeelt, documenteert en archiveert, wordt een grote mate van zekerheid over de aangifte verkregen.

Zypper to the rescue

Zypper is behalve in deze specifieke toepassing overal bruikbaar waar accountants en andere controleurs geldsteekproeven nodig hebben.

De samenkomst van jarenlange kennis en ervaring van statisticus Paul van Batenburg, data-analist en fiscalist Bob van Leeuwen, data engineer Erfan Nariman en solutions architect Melvin Folkers, hebben tot deze unieke simpele tool om een statistische steekproef te trekken geleid. Eenvoudig in gebruik, vriendelijk in kosten en implementatie. Dat is de basis van Zypper.

Neem contact op

Het team van Zypper is graag bereid u een demo te geven om u het gemak van Zypper zelf te laten ervaren. Meer informatie? Neem contact op.

Volg ons op LinkedIn.

Delen: