Hoe bepaal ik de populatie voor de steekproef?

Zypper Icon Color
Zypper
21 juli 2022
Delen:

De afgelopen periode heeft Zypper veel demonstraties gegeven van de app waarmee de steekproef kan worden getrokken. Niet het trekken van de steekproef met Zypper, maar het bepalen van de populatie én het beoordelen van de trekking is een grote uitdaging.

In dit artikel wordt ingegaan op het bepalen van de populatie voor het trekken van een steekproef op de juistheid van de verwerking van de btw.

Image bepalen populatie steekproef

Juistheid of volledigheid?

De controle op de btw kent een tweetal varianten. De controle op de juistheid en de controle op de volledigheid. De controle op de juistheid richt zich op de juiste verwerking van de inkoop-btw. De controle op de volledigheid richt zich op de mogelijk ten onrechte niet in rekening gebracht btw.

Controle op de juistheid

In dit artikel focussen we op de controle op de juistheid. De grootste uitdaging bij het trekken op de juistheid is het verkrijgen van een gegevens dump. Deze gegevensdump moet in ieder geval alle inkoopfacturen bevatten. Daarnaast komt het in de praktijk ook voor dat btw wordt verrekend die wordt geboekt met andere dagboeken dan het inkoopboek (of dagboek crediteuren). Denk bijvoorbeeld aan de memorialen en de boekingen uit het bankboek.

Bewerken dump

Bij een aantal financiële pakketten is het bewerken van een gegevensdump een vereiste. Neem als voorbeeld een dump uit SAP. SAP kent één kolom voor het brutobedrag. Deze kolom zal moeten worden gesplitst in debet en credit bedragen. Onder de motorkap bij SAP moet dan een splitsing worden gemaakt op basis van de S/H duiding. De debet kolom wordt gevuld met de SOLL bedragen en de creditkolom met de HABEN. Voor belastingplichtigen die werken met een pro-rata begint hier de echte uitdaging.

Het brutobedrag is namelijk inclusief de kostenverhogende btw. De verdeling van de btw moet dan worden gemaakt met behulp van de btw-tabel. Fingers crossed dat de pro-rata niet tussentijds is aangepast!

Rondrekening btw

Na het prepareren van de data is het van belang dat aansluiting wordt gezocht bij de aangifte. Immers, we controleren de juistheid van de aangifte en daarvoor is het van belang dat de aangifte aansluit bij de gegevensdump, zodat we zeker weten dat de populatie volledig is.

Trekken steekproef

Als de populatie volledig is, dan is het trekken van de steekproef met Zypper eenvoudig. Binnen Zypper wordt aangegeven of de trekking plaatsvindt op het brutobedrag of op het btw-bedrag. Het trekken op het brutobedrag verdient de voorkeur. Reden hiervoor is dat bij het trekken op het brutobedrag ook de verlegde btw gecontroleerd wordt.

Wilt U meer zekerheid over de kwaliteit van uw steekproef?

Als u meer zekerheid wilt over de kwaliteit van uw steekproef het samenstellen van de populatie, dan kunt u hiervoor terecht bij onze data-analisten. Met alle gangbare financiële pakketten is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Zij helpen u met het samenstellen van de populatie en het voorbereiden van de datasets uit uw systeem.

Op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelen, blogs en updates?

Volg ons op LinkedIn.

Delen: